×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

På Långholmen vill vi göra er vårdnadshavare delaktiga i verksamheten och erbjuder därför flera former för samverkan; uppföljningssamtal, Mitt Pysslingen, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöte och en kundenkät.

Efter avslutad introduktion bjuder förskolan in till ett uppföljningssamtal. Där samtalar vi om hur du och ditt barn upplevt introduktionen och du har möjlighet att ställa de frågor som dykt upp under den första tiden på förskolan.

Vi använder oss av appen Mitt Pysslingen. Här kan du få information och det pedagogiska brevet som skickas en gång i månaden. Här dokumenteras också ditt barns utveckling och lärande i bild och text i en lärlogg som bara du som vårdnadshavare har tillgång till. I Mitt Pysslingen kan du även följa olika projekt och aktiviteter som sker på avdelningen och på förskolan.

Varje termin bjuder vi in till ett utvecklingssamtal. Detta samtal ser vi som ett värdefullt möte där vi tillsammans pratar om just ditt barns utveckling och lärande och hur förskolan och hemmet kan samordna våra resurser så att vi tillsammans bildar en helhet i barnets utveckling. Det är även ett bra tillfälle för dig som vårdnadshavare att ställa frågor och komma med önskemål.

Vi bjuder även in till ett vårdnadshavarmöte varje termin. Detta möte kan se olika ut och innehålla allt ifrån information till dialog kring pedagogik och förskolans utveckling.

En gång per termin bjuder vi in till förskoleråd. I förskolerådet sitter någon av våra pedagoger, rektor och vårdnadshavare. Förskolerådet är ett öppet forum där de vårdnadshavare som vill och har möjlighet är med. Syftet med förskolerådet är att skapa ett samarbete och en dialog mellan hem och förskola för att bidra till förskolans fortsatta utveckling. På förskolerådet är det övergripande frågor som rör hela förskolan som diskuteras.

I början av varje år gör vi en kundundersökning som ni sedan kan ta del av. Det är ett viktigt verktyg för vår utveckling.