×
 

Resultat i Långholmens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att barnen är trygga hos oss. Vi har arbetat medvetet med våra utvecklingsområden och har aktiva medarbetare som arbetar för barnens och förskolans bästa. Vi ser stabila resultat över lag, som genom gemensamt arbete kommer att utvecklas ytterligare. Långholmens förskola har gjort en fantastisk resa, där ledningen arbetar aktivt tillsammans med pedagogerna för att fortsätta utveckla och stötta verksamheten till att nå sin fulla potential. Vi har kommit långt med vår verksamhet kopplat till Friluftsfrämjandet och beger oss regelbundet på tur i närområdet och på längre utflykter. 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling