×
 

Om Långholmen

Genom ett processinriktat arbetssätt med naturmaterial som utgångspunkt och utforskande som inställning, möter barnen läroplanens olika ämnen i ett gemensamt projekt.

Hållbar utveckling och Friluftsfrämjandet

Vi arbetar med hållbar utveckling med inriktning på naturvetenskap, djur och natur. Vi vill ta tillvara på möjligheterna som finns i naturen runt omkring oss i vårt fantastiska närområde samt värna om vår miljö och de djur som lever här. 

På Långholmen ges möjlighet att utforska växter, plantera och uppleva naturen med alla sina sinnen. Det är barnens intressen som driver projekten framåt och formar aktiviteterna i verksamheten.

Värdegrund

På Långholmen arbetar vi medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion och trosuppfattning, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning samt ålder). Nya pedagoger introduceras i vårt fördjupade värdegrundsarbete och plan för likabehandling. Vi ser till alla barns rättigheter och arbetar utifrån Barnkonventionen samt aktivt med trygghetsvandring och barns inflytande.

Barnen erbjuds en varierad och lekfull undervisning som är förankrad i Läroplanen för förskolan (LPfö-18) och Pysslingens styrdokument.

Språk

Språk och kommunikation är en stor del i vår undervisning, vi använder oss av bilder och tecken som stöd som TAKK. Vi arbetar med sagor och berättande, sjunger och rimmar, läser ofta böcker och använder vårt digitala bibliotek, Polyglutt. Vårt undervisningsspråk är svenska, men vi arbetar med alla barns modersmål.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Vi vill göra vårdnadshavarna delaktiga"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar