×
 

Våra inriktningar

Hållbar utveckling

Vi inriktar oss på djur och natur i vår omgivning. Vi arbetar processinriktat och utforskande med naturmaterial som utgångspunkt.
Flickor skapar på förskola

Fördjupat värdegrundsarbete

Vi arbetar vi medvetet utifrån vårt värdegrundsarbete för en öppen och inkluderande verksamhet, för barns inflytande och efter deras intressen.

Så ser det ut hos oss!

Titta in hos oss och upplev vår verksamhet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En öppen och inkluderande förskola på Långholmen

För oss är det en självklarhet att varje barn ska få känna sig inkluderat. På vår förskola på Långholmen tillåts alla att vara olika och uppmuntras till att våga vara sig själva. Genom fördjupat värdegrundsarbete säkerställer vi att vår verksamhet är öppen och inkluderande utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet och könsöverskridande identitet. Detta är någonting våra pedagoger arbetar aktivt med på ett sätt som är enkelt för barn att ta till sig, genom bland annat samtal, relationsbyggande och vuxna förebilder.

Hållbar utveckling och naturvetenskap i fokus 

Den dagliga verksamheten på vår förskola på Långholmen präglas av hållbar utveckling och naturvetenskap. Vår strävan är att varje barn ska skapa sig ett intresse och en förståelse kring vad som krävs för en hållbar framtid. För att väcka ett intresse hos barnen tar vi tillvara på förskolans fantastiska läge med närhet till vacker natur. Flera gånger i veckan gör vi utflykter där barnen får upptäcka och uppleva natur och djur på ett kreativt sätt som är roligt för dem!

Här kan du läsa mer om Långholmen.