×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Hos oss på Kungshatten vill vi ha ett gott samarbete med dig som är vårdnadshavare.

Dagrapporter

Varje dag vid hämtning får du som närstående vuxen en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen. Vad har barnet tyckt om? Vad har fångat barnets intresse? Vilka förmågor har utmanats idag? Vad händer i det sociala samspelet? Tillsammans med barnet berättar pedagogen för er. Sedan kan ni samtala vidare kring barnets upplevelser på vägen hem.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1-2 gånger per läsår. Idag handlar ett utvecklingssamtal om att visa på barnets styrkor och kompetens genom att använda pedagogisk dokumentation som underlag för samtalet. Pedagogen och vårdnadshavaren reflekterar tillsammans kring barnets intressen och utveckling. Det är barnets göranden och intressen som kommer att stå i fokus under utvecklingssamtalet.

Digitala verktyg

Vi använder det digitala verktyget Mitt Pysslingen där vi kommunicerar övergripande om förskolans verksamhet. Där hittar du även underlag för utvecklingssamtal och får information från förskolans ledningsteam.

På förskolans sociala medier, facebook och instagram, kan du följa förskolans verksamhet med små inblickar i vardagen och allt spännande som händer där.

Informationsmöten för vårdnadshavare och enskilda bokade samtal

1-2 gånger per läsår bjuder vi in till informationsmöten för samtliga vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är du också välkommen att boka in ett enskilt samtal med oss pedagoger eller förskolans ledning om du önskar det.

Föräldraråd

Vid behov bjuder vi in vårdnadshavare till föräldraråd. Här diskuterar vi på ett konstruktivt sätt aktuella frågor och utvecklingsområden som rör hela förskolan.

Årlig kundundersökning

I början av vårterminen genomför vi en undersökning där du som vårdnadshavare ombeds att svara på frågor om hur du upplever vår verksamhet. Undersökningen ligger till grund för vårt ständiga arbete med att förbättra vår förskola. Resultaten hittar du här.

Även Stockholm stads brukarundersökning som vänder sig till er vårdnadshavare är ett viktigt verktyg för oss i verksamheten.