×
 

Hej Safaa!

Safaa Souwaid arbetar som barnskötare på förskolan Kungshatten och ser barnens kreativitet som en tillgång.

Namn:: Safaa Souwaid
Jobbar som:: Barnskötare

  Vad gör förskolan Kungshatten till en så bra plats för våra barn?

  - Jag tycker att pedagogerna på förskolan Kungshatten är bra på att se barnens nyfikenhet, idéer, intresse och kreativitet som en tillgång och pedagogerna utför alla aktiviteter med nyfikenhet. Pedagogerna ser till att varje barn blir sett och de känner sig trygga och glada. Verksamheten anpassas utifrån varje barns utveckling och vi har lärmiljöer som främjar alla barns lärande.

  Vilken är din favoritstund på dagen?

  -Min favoritstund är när jag ser att barnen har utvecklat sina kunskaper, färdigheter och självständighet. Jag gillar även när barnen uttrycker sina tankar, teorier och känslor i samtal under samlingen. Att arbeta med språkutveckling stärker deras självförtroende och barn som tidigare haft svårt att uttrycka sig i grupp har blivit mer framåt och pratar oftare.

  Hur tänker du kring vårt utforskande arbetssätt som utgår från barnens nyfikenhet?

  -Vårt arbetssätt har lärt mig mycket och det har gjort att jag själv har blivit mer nyfiken som pedagog. Jag gillar att utforska och experimentera med barnen, detta är ett lärorikt och givande arbetssätt.

  Namn:: Safaa Souwaid
  Jobbar som:: Barnskötare