×
 

Hej Christina!

Christina Dackéus arbetar som ateljerista på Kungshatten och lär barnen att det finns olika sätt att tolka vad de ser, känner och förstår.

Namn:
Utbildning:

  Namn:: Christina Dackéus
  Jobbar som:: Ateljerista

   Vad gör en ateljerista?

   - Jag har en bildlärarutbildning och arbetar tillsammans med barn och pedagoger i verksamheten. Mitt arbete handlar om att tillsammans med pedagoger erbjuda barnen många olika sätt att uttrycka sig och kommunicera på. Mitt arbete går ut på att bygga upp likvärdiga miljöer med material som tar avstamp i läroplanens kunskapsområden och välkomnar konst, poesi och lekfullhet.

   - Jag skräddarsyr fortbildning för våra pedagoger så att de får kunskap om olika bildspråkliga uttrycksätt; genom att erbjuda en rikedom och variation av material har vi fler verktyg och vägar att nå alla olika personligheter.

   Vad innebär ett utforskande arbetssätt för dig?

   - Att vi vuxna intar en utforskande attityd och förhållningssätt som pedagog. Genom observation och dokumentation välkomnar vi barnens utforskande och lär genom deras agerande och olika lösningar.

   - Att vi erbjuder barnen möjlighet att få pröva sig fram på sitt eget sätt och att få hålla på många gånger. Att erfara på riktigt med sina sinnen och kropp.

   - Vi vill att barnen hittar en egen drivkraft som ger dem lust att testa egna och andras lösningar och att tillsammans med andra förstå att det finns en mängd sätt att tolka det de ser, känner och förstår.

   Följ gärna ateljerista_omr23_pysslingen på Instagram.

   Namn:: Christina Dackéus
   Utbildning:: Ateljerista