×
 

Vår inriktning

Hälsa och rörelse

- vår verksamhet präglas av rörelseaktiviteter både utomhus och inomhus. På Kruset har alla barn någon form av rörelse varje dag.

Så ser det ut hos oss!

Se och hör vår pedagog Emelie berätta om förskolans verksamhet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Kruset är förskolan i Höganäs där rörelseglädje präglar vardagen

På Krusets förskola i Höganäs är rörelseglädje en stor del av vår vardag. Vi vill att barnen ska få med sig vikten av rörelse och hälsa från tidig ålder och gör bland annat detta med roliga rörelseaktiviteter. På vår fina gård finns en spännande motorikbana där barnen kan utvecklas och tycka det är kul med motion. Genom att inspirera till rörelse kan barnen utveckla sin kroppsuppfattning, finmotorik, koncentrationsförmåga och sitt självförtroende. Även vila och avslappning är något vi lägger stor vikt vid för att barnen ska få möjlighet till återhämtning och kunna prestera på topp under hela dagen.

En förskola i Höganäs där vi utforskar vår närmiljö

Förutom vår fina gård har vi på Krusets förskola i Höganäs en fantastisk närmiljö med hav, skog och roliga lekplatser. Vi gör ofta utflykter för att barnen ska få vidga sina vyer och upptäcka omgivningen utanför vår förskola. Här får barnen utlopp för sin nyfikenhet och lär sig nya saker om djur och natur. Vi tar oss enkelt till dessa platser med våra smidiga lådcyklar.

Som vårdnadshavare är du delaktig i vår verksamhet

På Krusets förskola i Höganäs arbetar vi aktivt för en god dialog med dig som vårdnadshavare. Vi har samtal både vid lämning och hämtning och en gång per termin har vi möten med föräldrarådet där du som vårdnadshavare kan vara med och påverka vår verksamhet. Vi har även föräldramöte en gång varje hösttermin där vi informerar om vår verksamhet. 


Här kan du läsa mer om Kruset