×
 

Resultat i Krukmakarens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är mycket stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med trivsel och trygghet har gett resultat, liksom vårt arbete med den pedagogiska lärmiljön. Nöjdheten med förskolan som helhet samt rekommendationsgraden har ökat jämfört med föregående år. 

Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Våra fokusområden framåt kommer vara att utveckla lärmiljön utomhus kopplat till fysisk aktivitet och utflykter, liksom information och kommunikation om hur mitt barn utvecklas i förskolan. 

I förskolans sociala mediekanaler och i appen Mitt Pysslingen kan alla våra vårdnadshavare få ytterligare insyn i verksamheten. 

Alla vårdnadshavare kommer att hållas informerade om vårt systematiska kvalitetsarbete via förskoleråd, månadsbrev samt vårdnadshavarmöten.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.