×
 

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Den dagliga kontakten med vårdnadshavare är viktig. För att du som vårdnadshavare ska kunna vara delaktig och för att beskriva förskolans verksamhet, har vi valt att ha olika mötesforum och informationskanaler.

Mitt Pysslingen 

Mitt Pysslingen är en egen plattform utformad för Pysslingen förskolor. Där sker all vår kommunikation, både information och dokumentation. Du som vårdnadshavare får tillgång till appen så snart du är inskriven hos oss! 

Introduktion

En god introduktion till förskolan ligger till grund för att bygga upp varaktiga relationer och för att skapa trygghet. Introduktionen är början på ett samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi använder oss av en metod där vårdnadshavaren är aktiv och delaktig.

Föräldramöten 

Föräldramöten hålls en gång per läsår. Det är ett forum där vi beskriver vår verksamhet och dess innehåll samt presenterar avdelningarnas arbete för terminen. Det finns även möjlighet att diskutera verksamhetsfrågor och andra aktuella ämnen.

Utvecklingssamtal 

En gång per läsår erbjuder vi samtal med dig som vårdnadshavare.