×
 

Så arbetar vi

Barnen på Myrängens förskola är uppdelade i yngre och äldre barn.

Yngrebarnsgrupper

Hos oss ger vi de yngsta barnen en god introduktion till förskolans värld genom att bygga relationer till såväl pedagoger som till andra barn, samt till material och ting. Här får de yngsta barnen möjlighet att upptäcka genom alla sina sinnen. Vi dokumenterar det barnen gör tillsammans på förskolan. Genom dokumentationen och mötet med barnen fångar vi upp vad barnen är nyfikna på. Denna nyfikenhet ger oss riktningen i arbetet mot läroplanens mål. Vårt projektinriktade arbetssätt ger utbildningen en röd tråd som bildar en helhet.

Miljöer och material

Den pedagogiska miljön är utformad för att de yngsta barnen ska känna sig delaktiga. Materialet är lättillgängligt och bjuder in till möten barnen emellan. Miljön är uppbyggd så att barnen lätt kan växla mellan olika aktiviteter och ger en överblickbarhet så att barn och pedagoger enkelt ser varandra och de olika materialen som erbjuds. 

Äldrebarnsgrupper

Hos oss får de äldre barnen möjligheter att fördjupa sina intressen och kunskaper. Vårt projektinriktade arbetssätt ger barnen möjlighet att under lång tid stanna kvar i samma process och undersöka det som de är nyfikna på utifrån olika perspektiv.

I mötet kring dokumentationen finner vi tillsammans med barnen olika vägar i vårt projekt. Barnens tankar, idéer och hypoteser blir på så sätt levande i deras utbildning.

Miljöer och material

De pedagogiska miljöerna är uppbyggda utifrån olika rumskoncept där barnen kan få möjligheter att undersöka utifrån läroplanens mål. Materialet är tillgängligt och inbjudande för att locka till lek och lärande.