×
 

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Mitt Pysslingen

Genom vår digitala lärplattform Mitt Pysslingen får du som vårdnadshavare kontinuerligt information från avdelningen om barnets utveckling och lärande.

Förskoleråd

En gång per termin bjuder Knatteborgens platsansvarige tillsammans med rektor in till förskoleråd. Där har du som vårdnadshavare möjlighet att diskutera aktuella frågor om verksamheten och andra övergripande frågor. Syftet med förskolerådet är att öka vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten och ge möjlighet att påverka sitt barns vardag. Alla vårdnadshavare är välkomna att delta i förskolerådet.

Vi bjuder även in till andra samverkansformer såsom:

  • daglig information vid lämning och hämtning
  • månadsbrev från rektor med information som rör hela verksamheten
  • utvecklingssamtal
  • föräldramöte en gång per läsår
  • årlig enkätundersökning (enkät där du som vårdnadshavare genom dina svar har möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet)
  • drop in-fika
  • sommaravslutning