×
 

Resultat i Knatteborgens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Det visar att vårt Vi är stolta över årets resultat som visar att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs och är trygga hos oss. Det vi tar med oss framåt är att utveckla vår kommunikation och information till vårdnadshavarna samt vårt mål kring förskolans utomhusmiljö. 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling