×
 

Så arbetar vi

På yngrebarnsavdelningarna på Katrinebergs förskola arbetar vi med  barnen i små grupper för att skapa trygghet, lugn och ro. Vår lärmiljö och projekt skapas utifrån barnens intressen och behov där allt material är tillgängligt och på barnens nivå. Vi är alltid närvarande och talar mycket med barnen under dagen för att stärka deras språkutveckling och kommunikationsförmåga. 

På våra äldrebarnsavdelningar arbetar vi med barnen i små grupper med projekt, baserat på barnens intressen och behov. Närvarande och lyhörda pedagoger hjälper till att styra och vägleda barnens lärande genom målstyrd-process och projekt. Barnen har stort inflytande i att påverka, skapa och utveckla sin lärmiljö. De är aktiva deltagare i dokumentationen och reflektionsprocessen av våra aktiviteter och i projektet.

Utforskande

Vi går regelbundet på utflykter i närområdet med fokus på undervisning, lek, glädje och rörelse i trafiken med trafikregler samt i naturen, skog och parker.

Vi utforskar vår omvärld genom språk, naturvetenskap och matematik på olika sätt tillsammans! Vi arbetar med skapande aktiviteter och utvecklar tekniker för bygg, konstruktion och konstnärligt arbete. Vi har regelbundet samarbete med vår ateljérista. 

Under barnens sista år på förskolan deltar de i en förberedelsegrupp för förskoleklassen. Då får de delta i aktiviteter och projekt utformade för att stärka sina sociala och kommunikativa färdigheter.

Pysslingen förskola solängen lekrum