×
 

Resultat i Katrinebergs vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Katrineberg har under året gjort en utvecklingsresa där resultaten har gått upp. Vi har tillsammans jobbat hårt för att utveckla verksamheten, för att nå en utveckling som är stabil och hållbar tar det tid. Vi kommer under året att fortsätta fokusera på vår profil med Friluftsfrämjandet och utomhusaktiviteter. Vi arbetar aktivt med friluftsfrämjande aktiviteter för att öka barnens tillgång till stimulerande lärmiljöer. 

Alla vårdnadshavare kommer via föräldraråd och vårdnadshavarmöten att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet. 

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.