×
 

Om Katrinebergs förskola

Förskolan Katrineberg är belägen i ett bilfritt bostadsområde högst uppe på Katrinebergsbacken. Vi har en egen gård och nära till flera parker och naturområden. Samtidigt ligger förskolan nära Liljeholmens centrum med den stadspuls och kommunikationer som det erbjuder.

Vi arbetar utifrån våra styrdokument: Lpfö 18 samt Pysslingens övriga kvalitetsverktyg. Tillsammans med barnen skapar vi en vardag genomsyrad av trygghet, lek och omsorgsfullt lärande där barns inflytande och delaktighet är viktigt.

Vi strävar efter att ”se alla barn”, skapa trygghet och harmoni. Vi skapar lärmiljöer som uppmuntrar nyfikenhet och utforskning samtidigt som de stimulerar utvecklingen.

Språk

Vi är en svensk förskola där språk och kommunikation är en stor del i vår undervisning. Det märks och syns att det finns olika modersmål på Katrineberg. Vi arbetar med sagor och berättande, sjunger och rimmar, läser ofta böcker och använder vårt digitala bibliotek, Polyglutt. Vårt undervisningsspråk är svenska, men vi arbetar med alla barns modersmål.  

Hållbar utveckling och Grön Flagg

Genom ett processinriktat arbetssätt med naturmaterial som utgångspunkt och utforskande som inställning, möter barnen läroplanens olika ämnen i ett gemensamt projekt. Vi arbetar med hållbar utveckling och Grön Flagg med inriktning på naturvetenskap, djur och natur, och bygger en förståelse för miljön. Tillsammans medvetandegör och utvecklar vi våra sinnen. Vi vill ta tillvara på möjligheterna som finns i naturen runt omkring oss, samt värna om vår miljö och de djur som lever här. Det är barnens intressen som driver projektet framåt och formar verksamheten.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Vi vill göra vårdnadshavarna delaktiga"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar