×
 

Våra inriktningar

Barn på förskola läser digital bok

Språk

Vi är en svensk förskola. Språk och kommunikation är en stor del i vår undervisning. Det märks och syns att det finns olika modersmål på Katrineberg. Vi arbetar med sagor och berättande, sjunger, rimmar och läser ofta.

Hållbar utveckling och Grön Flagg

Vi inriktar oss på djur och natur i vår omgivning. Vi arbetar processinriktat och utforskande med naturmaterial som utgångspunkt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Katrineberg är förskolan i Liljeholmen med trygga lärmiljöer

  På Katrinebergs förskola i Liljeholmen är trygghet, lek och omsorgsfullt lärande några av våra ledord. Vi arbetar tillsammans med barnen för att skapa en rolig och lärorik vardag där alla barn får inflytande i planeringen. Vi anpassar våra aktiviteter efter barnens intressen och erfarenheter och uppmuntrar deras nyfikenhet i lärmiljöer som stimulerar utvecklingen. Alla barn ska få känna sig sedda och hörda och vårt mål är att vår förskola ska vara en trygg och harmonisk plats med stor gemenskap.

  En språkinriktad förskola i Liljeholmen

  Språk och kommunikation är en stor del av Katrinebergs förskola i Liljeholmen. För att barnen ska känna sig trygga och kunna föra en dialog med både andra barn och vuxna arbetar vi mycket språk och kommunikation i vår undervisning. Vi läser sagor, berättar historier, sjunger och rimmar samt använder bilder och tecken som stöd för en lärande förskoledag där barnen utmanas och utvecklas. Vårt undervisningsspråk är svenska, men vi arbetar med alla barns modersmål.  

  Barnen får förståelse för djur och natur

  Med naturen som utgångspunkt arbetar vi processinriktat med läroplanens olika ämnen. Vi besöker ofta områden i vår närmiljö för att barnen ska utveckla en förståelse för djur och natur och lära sig ta hand om våra omgivningar på ett hållbart sätt. Barnens nyfikenhet och intressen är det som styr vår dagliga verksamhet och vi arbetar alltid för att barnen ska hitta svar på alla sina frågor, med stort stöd av våra pedagoger.

  Här kan du läsa mer om Katrineberg.