×
 

Resultat i Kastanjelundens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare fungerar bra. 

Under året har pedagogerna möjlighet att lära sig mer om bland annat TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation -  och språkmedvetet förhållningssätt i undervisningen så att de blir ännu skickligare på att utmana och stödja barnens språkutveckling. Det, i kombination med stora möjligheter för barnen att utveckla både sin grov- och finmotorik på gården och i närområdet, ger goda förutsättningar för allsidigt och livslångt lärande.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.