×
 

Om Kastanjelunden

Kastanjelundens verksamhet är varierad och bjuder på många olika möjligheter utifrån barnens ålder och intressen.

Lärande genom utforskande och utveckling i samspel

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken, där barnen lär sig genom att utforska via olika material och uttryckssätt. Hos oss har alla barn möjlighet att lära tillsammans och av varandra samt utvecklas i samspel med både barn och vuxna. 

Vi organiserar verksamheten så att barnen får tillgång till både den lilla och den stora gruppens möjligheter. Ord som kännetecknar vårt arbetssätt är välkomnande, tillsammans och glädje.

Projektarbeten främjar kunskap

För att ta vara på barnens erfarenheter, intressen och kunskaper arbetar vi processinriktat med olika tema/projekt på varje avdelning. Projekten växer fram i samspel mellan barn och pedagoger, där pedagogerna är medforskare. Att arbeta processinriktat med tema/projekt i meningsfulla sammanhang och över en längre tid möjliggör en fördjupning och en vidgad förståelse kring olika fenomen. 

Läroplanens olika områden ingår i vår verksamhet och ska förbindas med vårt tema. Dessa områden är språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.

Grön Flagg väcker intresse för hållbarhetsfrågor

Kastanjelunden är en Grön Flagg-certifierad förskola. Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Som vårdnadshavare har du möjlighet att få information, delaktighet och inflytande"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar