×
 

Hej Siri!

Siri Andersson är förskollärare och har arbetat på Kastanjelundens förskola sedan 2013. Hon värdesätter den goda sammanhållningen på förskolan.

P som i Pysslingen

Namn:: Siri Andersson
Jobbar som:: Förskollärare

  Berätta lite om din bakgrund!

  Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare till årskurs 3 och tog min examen 2011. Jag arbetar på en av Kastanjelundens yngrebarnsavdelningar.

  Vad gör Kastanjelunden till en så bra plats för våra barn?

  Vår förskola erbjuder en trygg och lärorik miljö där barnen ses som kompetenta och ges utrymme att själva få försöka, lära sig av sina misstag och få känna glädjen och stoltheten när det klarar nya utmaningar.

  Vi har fantastiska lokaler, en stor gård och ett närområde med goda möjligheter till utflykter för både äldre och yngre barn.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på Kastanjelunden? 

  Utöver det dagliga mötet med barnen tycker jag att sammanhållningen mellan oss kollegor är viktig och något jag värdesätter.

  Det kollegiala lärandet, där vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter, är en stor bidragande orsak att jag trivs så bra här.

  Hur tänker du kring förskolans inriktningar?

  Hos oss på Kastanjelunden fokuserar vi på samspel och kamratskap, lärande genom utforskande och Grön flagg. 

  För mig känns det jätteviktigt att barnen får tid att utveckla det sociala samspelet. Kamratskap är något barnen utvecklar tillsammans med sina kamrater och inte enskilt, och då är det också viktigt att de ges tid att utveckla sina sociala relationer här på förskolan.

  Vad är viktigt för dig i mötet med vårdnadshavarna?

  Relationen med våra vårdnadshavare är otroligt viktig och vi önskar ett gott samarbetet mellan förskola och hem. 

  För mig är det viktigt att ha ett öppet klimat där barnets bästa alltid är i fokus. Vi behöver inte alltid vara överens men vi behöver respektera varandra. Vårdnadshavarna är experter på sina barn medan vi pedagoger har yrkesexpertis.

  Namn:: Siri Andersson
  Jobbar som:: Förskollärare