×
 

Vår inriktning

Utveckling genom samspel

Barnen får möjlighet att lära tillsammans och av varandra samt utvecklas i samspel med både barn och vuxna. Barnen har tillgång till både den lilla och den stora gruppens möjligheter.
Flickor skapar på förskola

Lärande genom utforskande

Barnen lär sig genom att utforska många olika material och uttryckssätt.

Grön flagg

Verksamheten präglas av vårt arbete med hållbar utveckling.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En Reggio Emilia-inspirerad förskola i Råcksta

På Kastanjelundens förskola i Råcksta i Bromma arbetar vi med en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Reggio Emilias pedagogiska filosofi går i stora drag ut på att barnen ska ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare som är väl värda att lyssna på och att de har en inneboende drivkraft att utforska världen. Hos oss får barnen därför vara delaktiga i sina egna läroprocesser och lära sig nya saker och utvecklas i samspel med pedagoger och de andra barnen på förskolan. Vår engagerade personal är delaktig och utmanar barnen på ett sätt som känns meningsfullt och roligt för dem. 

Den hållbara förskolan i Bromma

Kastanjelunden är en Grön Flagg-certifierad förskola i Bromma. Detta innebär att vi arbetar aktivt för att väcka intresse för hållbarhetsfrågor på ett roligt och engagerande sätt som gör att barnen deltar i, planerar och genomför olika typer av aktiviteter för hållbar utveckling. På så sätt får barnen en förståelse för vad som krävs för att skapa en hållbar värld och hur man sedan omsätter kunskapen till handling.

Engagerande projektarbeten 

Hos oss på Kastanjelundens förskola i Råcksta arbetar vi processinriktat med olika projekt på varje avdelning. På så sätt tar vi tillvara på barnens intressen, kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi möjliggör en fördjupad förståelse för de olika ämnen vi berör och lär oss om. De olika temana på våra projektarbeten förbinds alltid med läroplanens olika områden såsom kommunikation, språk, matematik, teknik och naturvetenskap.


Här kan du läsa mer om Kastanjelunden