×

 

Vår inriktning

Utveckling genom samspel

Barnen får möjlighet att lära tillsammans och av varandra samt utvecklas i samspel med både barn och vuxna. Barnen har tillgång till både den lilla och den stora gruppens möjligheter.
Flickor skapar på förskola

Lärande genom utforskande

Barnen lär sig genom att utforska många olika material och uttryckssätt.

Grön flagg

Verksamheten präglas av vårt arbete med hållbar utveckling.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

På gång hos oss