×

 

Om Kadetten

Vi ger varje barn möjlighet att utveckla färdigheter och förmågor som de har användning för hela livet. På förskolan Kadetten formar pedagoger och barn verksamheten tillsammans med omsorg, lärande och undervisning som grund.

Hos oss ska alla barn ha möjlighet att uttrycka sina åsikt och lyssna till andras idéer och tankar. Vi uppmuntrar barnen till att tänka fritt och skapar god förutsättningar för låta deras tankarna få ta plats i vår verksamhet.

Värdegrund och demokrati

Verksamhetens grundorganisation bygger på att det finns aktiviteter och metoder där barnens röst kopplat till demokratins grunder får möjlighet att synas och höras. Vi har använder arbetsverktyg som bildstöd och tydliga visuella dagsstrukturer som möjliggör för alla barn att delta i dessa sammanhang.  

Hela förskolan arbetar med ett gemensamt projektarbete kring Barnkonventionen och barns rättigheter. Med utgångspunkt från litteratur och barnens erfarenheter skapar vi sammanhang där vi kan mötas och lära tillsammans.Vi arbetar i mindre grupper för att skapa arbetsro så att varje barns tankar och uttryckssätt ska få utrymme. Det ger oss möjlighet att lyssna in och bygga vidare på  barnens kunskaper och erfarenheter i utformandet av utbildningen och undervisningen. Genom att arbeta med ett gemensamt projekt skapar vi en helhet i lärandet under hela förskoletiden. 

I vår grundorganisation planerar vi för att barnen ska får delta i olika möten med andra barn, pedagoger och miljöer, både på och utanför förskolan. Vi vill skapa möten som berikar barnen och ger dem en känsla av att vara en del av ett sammanhang. Att göra utflykter i närmiljön är ett sätt för oss att låta barnen bli upptäckare och ge dem möjlighet att möta utmaningar än de som finns förskolans grundverksamhet. På så sätt kan vi möjliggöra för dem att få en bredare bild av samhället samtidigt det berika arbetet på förskolan.

Traditioner för oss samman

Att arbeta med traditioner handlar för oss om att skapa en stark laganda och vi-känsla på förskolan. Att skapa något tillsammans där vi möts och lär känna varandra. Innanför ramen av traditioner erbjuder vi barnen en mångfald av uttrycksformer som till exempel sång, musik, dans och skapande. 

Språk

Genom våra lekfulla projektarbeten vill vi stimulerar barnen till vidare tankar och stärka deras dialog med varandra. Vår lärmiljöer är lekfulla för att locka barnen till nya spännande möten där de kan ta sin erfarenheter vidare och fördjupa tankar tillsammans med andra.  

Vi tror att lärandet blomstra som mest när det utgår från barnens nyfikenhet, erfarenheter och lust att få veta mer!

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar