×
 

Vår inriktning

Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Värdegrund

Vår verksamhet bygger på möten mellan människor. Värdegrundsarbete utgår från barnens tankar och erfarenheter.

Språk

Hela vår verksamhet präglas av det språkande barnet och den språkliga utvecklingen. Förskolans avdelningar har egna bibliotek.
Pedagog på förskola äter med barnen

Traditioner

Gemensamma traditioner och och högtider binder ihop oss.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Kadetten är förskolan i Frösunda med stor gemenskap

  På Pysslingen Kadettens förskola i Frösunda arbetar vi för en gemenskap där alla barn ska känna sig sedda och hörda. Med flera gemensamma projekt får barn och pedagoger arbeta tillsammans mot samma mål. Vi delar upp oss i mindre grupper vilket ger arbetsro och utrymme för barnen att få uttrycka sig i en trygg miljö. Vi utgår från barnens intressen och erfarenheter och lär oss tillsammans för en givande förskoletid. På vår förskola i Frösunda är det barnen som formar utbildningen. 

  En demokratisk förskola i Solna 

  Kadettens förskola i Solna är en förskola med demokratiska grunder där vi bland annat använder bildstöd och tydliga visuella dagsstrukturer för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Hos oss får barn och pedagoger mötas i trivsamma miljöer där alla ska känna sig välkomna. Vi gör ofta utflykter till vår närmiljö för att barnen ska få stilla sin nyfikenhet och upptäcka nya saker. Med nya erfarenheter får de möjligheten att lära sig mer om vårt samhälle och ta med sig nya kunskaper in i arbetet.

  En förskola i Frösunda med god kommunikation

  Språk och kommunikation är en av inriktningarna på vår förskola i Frösunda. Vi vill inspirera barnen till goda dialoger i en lekfull miljö. För oss är även kommunikationen mellan våra pedagoger och dig som vårdnadshavare viktig. Därför har vi dagligen samtal med dig om hur dagen har varit och barnens trivsel.

  Här kan du läsa mer om Kadetten