×
 

Hej Chimen!

Chimen har arbetat som barnskötare på förskolan Johannelund sedan 2015. Hon jobbar för att ta hänsyn till barns olikheter och behov samt för att vara lyhörd och se varje barn.

Pedagog Pysslingen Förskolor Johannelund

Namn:: Chimen Hasso
Jobbar som:: Barnskötare

  Vad gör Johannelund till en så bra plats för våra barn?

  - Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande. Förskolan är en trygg och säker plats där barnen känner sig välkomna och vågar pröva nya saker. Barnen kan utforska på egen hand, i grupp eller tillsammans med en pedagog. Pedagogerna är nära och ser vad barnen skapar och utforskar. Trygghet är det viktigaste av allt. När barnet känner sig omtyckt, tryggt och värdefullt då uppstår lusten att lära.

  Vilken är din favoritstund på dagen?

  - Min favoritstund är när jag kommer in till förskolans gård och ser barn från både min och andras avdelningar komma emot mig. Det är härligt att man har en relation till alla barn på förskolan.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan Johannelund?

  - Det som jag gillar mest att vara som en pedagog är att ta hänsyn till barns olikheter och behov, att vara lyhörd, se, stimulera och vara engagerad i barnen. Att visa respekt - alla är lika värda oavsett bakgrund eller varifrån vi kommer. Jag försöker att vara en bra förebild, för barn gör som vi gör - inte det vi säger. Jag vill stärka barnen i deras självständighet och hjälpa dem att göra rätt.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  - Det viktigaste för mig när jag är i möte med föräldrarna är att de ska känna tillit som leder till att barnen känner sig trygga. Jag vill att föräldrar och barn ska känna sig trygga i verksamhetens rutiner och organisation. Verksamheten bygger grunden, planerar och organiserar och därefter har barnen möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och självständighet.

  Namn:: Chimen Hasso
  Jobbar som:: Barnskötare