×
 

Så arbetar vi

Järven består av tre avdelningar som ofta samverkar och möts, bland annat under frukosten och på vår gemensamma gård. Avdelningarna är åldersindelade med lärmiljöer anpassade efter barnens intressen, behov och utveckling. 

Vi vill att barnen känner trygghet på hela förskolan och med alla pedagoger. Det når vi bland annat genom att skapa tvärgrupper, mötas på vår gemensamma gård, ha gemensamma aktiviteter och som pedagog lägga stor vikt vid varje möte. 

Vi har även gemensamma projekt som sträcker sig över hela förskolan anpassat till gruppen. Eftersom barnen ofta möts över avdelningarna, ser vi att barnen inspirerar varandra, vilket gör att vi kan fördjupa våra projekt eller tankar som dyker upp under leken och kan samarbeta mellan olika åldrar för att ta reda på svar och lära oss mer tillsammans.