×
 

Resultat i Järvens undersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar att det arbetssätt och den undervisning som vi har vidareutvecklat de senaste åren har ger resultat även i år. I resultatet synliggörs det att vårdnadshavarna upplever både trygghet och nöjdhet. 

Lärmiljöer

Våra lärmiljöer, både inne och ute, har utvecklats mycket under årets gång och barnen har haft en stor roll i vidareutvecklingen och utformningen av miljöerna. Den ökade utevistelsen på grund av pandemin har lett till att utemiljön har varit i fokus och vårdnadshavarna har vistats mindre i vår inomhusmiljö. Det finns en fortsatt nöjdhet med vår innemiljö som vi också är mycket stolta över. Vi ser att resultatet är aningen lägre på utomhusmiljön, någonting som vi också har som fokus i vår verksamhetsplan.  Där har vi förändringar planerade för att göra vår gård ännu mer attraktiv för barnen. 

Ett medvetet, systematiskt arbete med våra lärmiljöer som har genomsyrats av trygghetsvandringarna , projektet och den dagliga utbildningen på Järven har varit framgångsrika arbetssätt, vilket också syns tydligt i resultatet. 

Inspirerande möten

Det gemensamma projektet på huset, som vi fortsatte med efter ett upplevt lyckat arbetssätt föregående år, har även det fortsatt skapat grund för samsyn, samverkan och många olika möten mellan barn, barn och vuxna och mellan vuxna. Projektet har fått barn och pedagoger att bli inspirerade av varandra och ständigt komma ett steg vidare i utvecklingen, men också fått barnen att ta med sig delar av projektet hem för att utforska, upptäcka och lära tillsammans med sina nära och kära. 

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.