×
 

Hej Linnea!

Linnea har arbetat på Järven sedan 2017 och uppskattar vårdnadshavarnas delaktighet.

Namn: Linnea
Jobbar som: Pedagog

  Vad gör Järven till en bra plats för våra barn?

  Vi ger barnen en likvärdig utbildning eftersom alla som arbetar här har har ett starkt fokus på vårt uppdrag. Det är också viktigt för oss är att varje barn får hitta sitt uttryckssätt. De 100 språken är någonting vi arbetar med. Exempelvis ledde det till att föregående projekt avslutades med en balettföreställning där alla barn på Järven ville och deltog på sitt sätt.

  Vad är viktigt i mötet med barnens vårdnadshavare?

  Det är viktigt att skapa tillit och förtroende. Det gör vi genom att lägga tid och engagemang vid de dagliga mötena. Att lyssna och att tillsammans ha fokus på barnets bästa.

  Vad gör Järven till en unik arbetsplats?

  Vårt nära samarbete med varandra - arbetskollegor, ledningsteam och vårdnadshavare. Det skapar en god arbetsmiljö.

  Namn: Linnea
  Jobbar som: Pedagog