×
 

Hej Annelie!

Anneli har arbetat på Järven sedan 2002 och vill ge alla barn möjlighet till en likvärdig utbildning.

Namn: Annelie
Jobbar som: Pedagog

  Vad gör Järven till en bra plats för våra barn?

  Vår gemensamma barn- och kunskapssyn. Alla känner alla, vilket skapar trygghet hos barnen. Vår starka sida är att vi alla som arbetar på Järven har fokus på vårt uppdrag, vilket genererar i att alla barn får möjlighet till en likvärdig utbildning. Våra barn får vara med om upptäcktsresor genom våra fina och föränderliga lärmiljöer varje dag - någonting som får barnen att ropa “wauw” och “titta där” och “vad är det?” regelbundet. Lärmiljöer som vi tillsammans med barnen ständigt vidareutvecklar och förändrar.

  Vad är viktigt i mötet med barnens vårdnadshavare?

  Det dagliga mötet är viktigt för att skapa tillit och förtroende för barnets bästa. Vi tycker också att det är viktigt att vårdnadshavarna får vara delaktiga i våra processer och får information om det som händer och sker på förskolan, både ur ett lärandeperspektiv, men också ur ett organisationsperspektiv om förskolan i stort.

  Vad gör Järven till en unik arbetsplats?

  Vi har en stor kännedom om vad som händer på förskolan genom vårt nära samarbete och det skapar korta beslutsvägar, snabba förändringar vid behov, en kontinuerlig kommunikation kring uppföljning av vår utbildning samt en arbetsplats där vi ständigt arbetar fördjupade med styrdokument och forskning. Det gör att vi äger våra arbetsmetoder och kan med trygghet säga att vi håller en hög kvalitet på Järven.

  Namn: Annelie
  Jobbar som: Pedagog