×
 

Så arbetar vi

Sjöstaden består av fem avdelningar som samverkar och möts. Vi vill att barnen känner trygghet på förskolan och med flera pedagoger och barn. Det når vi bland annat genom att mötas på gården, ha gemensamma aktiviteter och som pedagog lägga vikt vid varje möte.

På det nedre planet har vi en ljus, stor lokal där våra äldsta barn går. Avdelningen har en egen gård precis utanför, men använder sig även flitigt av våra närmiljöer. Förskolans huvudentré är placerad på övre plan, där våra övriga fyra avdelningar ligger. Två avdelningar med våra yngsta barn som ligger bredvid varandra samt två avdelningar till med barn i ungefär samma ålder (3-4 år). Det gör att vi har möjlighet till samverkan mellan avdelningarna, att barnen inspirerar varandra över avdelningarna och att barn i samma ålder möts i olika former. Vi har ytterligare en större gård som ligger i anslutning till huvudentrén som erbjuder många möjligheter till lek och lärande.

Pysslingen förskola solängen lekrum