×
 

Resultat i Isälvens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat, som visar att det är allt fler vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten på Isälvens förskola.

Årets resultat visar på att vår verksamhet har utvecklats och att barnen trivs bra hos oss. Pedagogerna har arbetat tillsammans med oss i ledningsteamet för att skapa en trygg och lärorik förskola.

Undersökningen visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det är till exempel barnens möjligheter till lugn och ro i förskolan samt barnens utomhusmiljö.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.