×
 

Våra inriktningar

Nyfikenhet

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Genom observation och analys av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare.
Flickor skapar på förskola

Relationellt lärande

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både utomhus och inomhus.

Utforskande lärmiljöer

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas för att vara tydliga och inspirerande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • En Reggio Emilia-inspirerad förskola på Hägerstensåsen 

  Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som arbetar med utgångspunkt i synen på barn som kompetenta personer med en inneboende lust och vilja att ständigt lära och utvecklas. Vi arbetar projektinriktat med ett utforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen, funderingar och frågeställningar på ett sätt som känns meningsfullt och roligt för dem. Vi arbetar ofta med mindre barngrupper, någonting som ger varje barn rätt förutsättningar för att känna sig sedda, hörda och lyssnade på.

  Relationellt lärande i fokus 

  På Isälvens förskola på Hägerstensåsen tillämpar vi relationell pedagogik – en grundpelare i vår kunskapssyn som går ut på att barn lär sig bäst tillsammans med andra i meningsfulla sammanhang. I relationell pedagogik ses förtroendefullt, kreativt och omsorgsfullt lärande som grundläggande för barns utveckling. I vår dagliga verksamhet är därför barnens sociala samspel i fokus såväl som att de ska få lära sig nya saker på ett sätt som är meningsfullt för dem.

  En jämställd förskola på Hägerstensåsen 

  Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där alla barn får känna sig trygga i sig själva, som en i barngruppen och alltid bli accepterade oberoende av eventuella olikheter. Våra engagerade pedagoger arbetar därför aktivt med jämställdhet och att ta tillvara på mångfaldens många möjligheter. På så sätt lägger vi grunden för barnen att växa upp till trygga och välmående människor med förmågan att skapa goda relationer till alla typer av människor.


  Här kan du läsa mer om Isälven