×
 

Våra inriktningar

barnhänder som undersöker stubbe

Lärande för hållbar utveckling

Vi vill ge barnen en positiv framtidstro och en känsla av att de har rätt att påverka och medverka i sina liv, nu och i framtiden. Vi vill att barnen hos oss ska utveckla en empati och förståelse för allt levande.
vägg med barns olika teckningar

Språkutveckling genom 100 språk

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen för att kommunicera på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid estetiska uttryck som att rita och skapa med lera. Rim, ramsor och sång förstärker barnens lust till språket, liksom dans och drama.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En Reggio Emilia-inspirerad förskola på Hägerstensåsen 

Isälven är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som arbetar med utgångspunkt i synen på barn som kompetenta personer med en inneboende lust och vilja att ständigt lära och utvecklas. Vi arbetar projektinriktat med ett utforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen, funderingar och frågeställningar på ett sätt som känns meningsfullt och roligt för dem. Vi arbetar ofta med mindre barngrupper, någonting som ger varje barn rätt förutsättningar för att känna sig sedda, hörda och lyssnade på.

Lärande för hållbar utveckling på Isälvens förskola i Västberga

Hos oss på Isälvens förskola i Västberga arbetar vi med hållbar utveckling. För oss handlar det om ett förhållningssätt och en riktning som sträcker sig över alla läroplansområden. Vi vill ge barnen en positiv framtidstro samt en känsla av att ha rätt att påverka och medverka i sina liv, nu och i framtiden.  Det handlar om social och kulturell hållbarhet, ekologisk/miljömässig hållbarhet, men även ekonomisk hållbarhet. Vi vill att barnen hos oss ska utveckla en empati och förståelse för allt levande och förstå samband mellan människa, natur och samhälle. 

Språkutveckling i förskolan genom 100 språk   

På vår förskola på Hägerstensåsen får ditt barn arbeta med sin språkutveckling i svenska genom att vi uppmuntrar och tar tillvara barnets nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid estetiska uttryck. Rim och ramsor, sång och musik förstärker barnens lust till språket och förståelse för språkets byggstenar. Genom lek och drama får barnen en fördjupad förståelse av olika känslor. I dans kan vi utforska ord som avstånd, riktning och tempo. Vi lär oss att berätta och beskriva både verbalt och genom teckning, lera och digitala redskap som animering.

barnhand som skapar med lera på förskolan