×

 

Vi är kompetenta och engagerade pedagoger som arbetar med barnen i fokus.

Vår förskola ligger i ett område med en fantastisk närmiljö vi har gångavstånd till både strand och bondgård.

Intervju

Namn: Maria
Utbildning: Pedagog

Vad gör Raus förskola till en så bra plats för våra barn? 

- Vi är kompetenta och engagerade pedagoger som arbetar med barnen i fokus.
- Vi har bra förutsättningar för att skapa fina lärmiljöer.
- Vår förskola ligger i ett område med en fantastisk närmiljö vi har gångavstånd till både strand och bondgård. 

Hur länge har du jobbat här? 

- Jag har arbetat här sedan starten i 10 år.

Vad gillar du mest med att vara pedagog på Raus förskola? 

- Bemötandet när barnen kommer till förskolan och den glädje och engagemang de ger. Lärsituationer som uppstår flera gånger under dagen tillsammans barnen.

Hur tänker du kring förskolans inriktning mot Natur och Rörelse? 

- Vi har en utegård som ger barnen möjlighet till lek och rörelse.
- Rörelsen är oerhört viktig för barnen då rörelsen främjar den intellektuella utvecklingen. Lärsituationer i naturen är oändliga, barnen är fantastiskt duktiga på att hitta minsta sak som vi pedagoger kan spinna vidare på och ge barnen ett lärande för livet.

Vad är viktigt för dig i mötet med barnen och vårdnadshavare?

- Lyhördhet och att visa varandra respekt.  
- Samarbeta för att vårdnadshavare och pedagoger ska ge barnen de bästa förutsättningarna i  deras utveckling och omsorg på förskolan.

Intervju

Namn: Maria
Utbildning: Pedagog