×
 

Resultat i Hovslagarens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är verkligen stolta över årets resultat i enkäten! Våra vårdnadshavare är väldigt nöjda med förskolans pedagogiska verksamhet och upplever att våra kompetenta och omsorgsfulla pedagoger gör så att deras barn lär sig mer. 

Vi är också väldigt glada över att vårdnadshavarna känner att deras barn trivs och är trygga hos oss. Framåt kommer vi att fortsätta hålla i och bibehålla det goda arbete som görs och som har gett fantastiska resultat hittills, vi är mycket stolta över våra pedagoger! 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling