Resultat i Hjärtstenens undersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med att öka nöjdheten bland våra vårdnadshavare har gjort skillnad. Vår nöjdhetsgrad och rekommendationsgrad har ökat markant jämfört med förra året. Resultatet visar också att våra vårdnadshavare i högre grad upplever att deras barn är trygga på förskolan och att de nu är ännu nöjdare med pedagogerna.  

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt arbetat med att utveckla lärmiljön inomhus, både när det gäller pedagogiskt material samt renovering av lokalerna. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska lärmiljön, då vi i våra resultat ser att detta fortfarande är ett förbättringsområde.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.