Om Hjärtstenen

Hälsa

I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, och mycket går att göra med små medel. Vi behöver också lära våra barn hur viktigt det är med återhämtning och vila samt hur viktigt det är att äta rätt. Vi arbetar därför medvetet med att skapa ett lustfyllt och nyfiket förhållningssätt till mat samtidigt som vi pratar om vad kroppen mår bra av och vad den behöver.

Natur

Naturmiljöer bjuder ofta in till lek och utforskande, och kan ge barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. Vi använder naturmiljöer och grönområden som finns i vårt närområde. Om barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det

EQ

Den sociala och emotionella träningen handlar om att få barnen att förstå och hantera egna och andras känslor för att kunna skapa goda relationer med andra. För att barnen ska få chansen att göra detta kan vi pedagoger stötta genom att hjälpa dem att utveckla sina förmågor i självkännedom, empati, kommunikation och konflikthantering. För när vi vet vad vi känner, varför vi ”känner som vi känner” och hur vi kan hantera det på ett ändamålsenligt sätt så mår och fungerar vi bättre, än om vi låter starka känslor styra oss.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Du får ta del av vad som sker i förskolan"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år. De yngsta barnen erbjuds utmaningar utifrån sina förutsättningar och dagarna handlar mycket om att ha ett lärande i vardagen och i samtliga våra olika moment som ingår i en dag på förskolan. Vi erbjuder ett åldersanpassat material och aktiviteter utifrån barnens intressen. De yngsta barnen utforskar gården och de olika rummen på förskolan och tar sig iväg på kortare utflykter. 

 

Med ökad ålder tar vi oss allt längre ifrån förskolan och barnen erbjuds ett utökat material och varierade aktiviteter för progression i lärandet utifrån ålder och intresse. Under barnets sista år på förskolan arbetar vi skolförberedande tillsammans med barnen. Vi besöker omkringliggande skolor och tar oss iväg på längre utflykter för att se till att barnen är så förberedda som möjligt för nästa utmaning i skolvärlden.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.