×
 

Om Hjärtstenen

Hälsa

I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, och mycket går att göra med små medel. Vi behöver också lära våra barn hur viktigt det är med återhämtning och vila samt hur viktigt det är att äta rätt. Vi arbetar därför medvetet med att skapa ett lustfyllt och nyfiket förhållningssätt till mat samtidigt som vi pratar om vad kroppen mår bra av och vad den behöver.

Natur

Naturmiljöer bjuder ofta in till lek och utforskande, och kan ge barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. Vi använder naturmiljöer och grönområden som finns i vårt närområde. Om barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det

EQ

Den sociala och emotionella träningen handlar om att få barnen att förstå och hantera egna och andras känslor för att kunna skapa goda relationer med andra. För att barnen ska få chansen att göra detta kan vi pedagoger stötta genom att hjälpa dem att utveckla sina förmågor i självkännedom, empati, kommunikation och konflikthantering. För när vi vet vad vi känner, varför vi ”känner som vi känner” och hur vi kan hantera det på ett ändamålsenligt sätt så mår och fungerar vi bättre, än om vi låter starka känslor styra oss.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Du får ta del av vad som sker i förskolan"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar