Hej Hanna!

Hanna har arbetat på Hjärtstenen sedan 2012 och vill möta varje barn utifrån hens behov.

Namn: Hanna
Jobbar som: Pedagog

Vad gör förskolan Hjärtstenen till en så bra plats för våra barn?

- Alla enormt engagerade och varma pedagoger som arbetar här. Vi har hela tiden barnets behov i fokus och brinner för barns utveckling, omsorg och lärande.

Vilken är din favoritstund på dagen? 

- Alla samtal med barnen är mina favoritstunder. När vi upptäcker saker tillsammans och lär oss nya saker och när jag upptäcker vilka olika behov barnen har så att jag kan möta varenda barn utifrån hens behov.

Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan Hjärtstenen? 

- Jag gillar att jag hela tiden ges varierade möjligheter till att utvecklas som pedagog tillsammans med kompetenta kollegor. Pysslingen är ett företag som verkligen arbetar för att ta tillvara på pedagogers styrkor. 

Hur tänker du kring förskolans inriktning på Hälsa, EQ och Natur? 

- Det här är otroligt viktiga delar för att man som barn ska kunna ta till sig nya kunskaper. Har vi goda relationer med andra, får bra mat och en väl avvägd dagsrytm med aktivitet, rörelse och vila så har vi bäst förutsättningar för att ha energi och nyfikenhet för att lära oss nya saker.

Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

- Att vi lyssnar på varandra och har en god dialog där vi tillsammans utgår från barnets behov och intressen för att barnet ska utvecklas mot målen och må bra i vår verksamhet.

Namn: Hanna
Jobbar som: Pedagog