×
 

Språkstimulans är viktigt på Hindens förskola

Språket är grunden till en trygg utveckling för alla barn. Att ha ett språk och att kunna kommunicera med andra är en förutsättning för att förstå sin omvärld, stärka sin självkänsla och interagera med andra. I Pysslingen Förskolor arbetar vi därför med språkutvecklande aktiviteter för att stärka både kommunikationsförmågan samt läs- och skrivutvecklingen.

Högläsning och möjligheten till varierad litteratur är viktiga delar för språkstimulansen. I förskolan ska det finnas tillgång till barnlitteratur för alla åldrar och i lärmiljön ska det för alla barn finnas tillgängligt material som både stimulerar och utvecklar barns skriftspråk.

Polyglutt - digital boktjänst

I Pysslingen Förskolor använder vi verktyget Polyglutt i vårt arbete med barns språkutveckling. Polyglutt är ett digitalt bibliotek som ger möjlighet att lyssna till böcker på olika språk. Det väcker barnets läslust, ger barnet tillgång till högläsning på sina egna villkor och stärker flerspråkigheten hos de barn som har flera språk i sin närhet. 

Här kan du läsa mer om Polyglutt.

I Pysslingen Förskolor har alla barn nu möjlighet att ta del av Polyglutt i hemmet, kontakta din pedagog för mer information.