×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Eftersom du är en viktiga vuxna i ditt barns liv, så är samverkan med dig en viktig del i vårt arbete med barnen, dels genom den dagliga kontakten, genom inskolningssamtal och utvecklingssamtal, men också genom olika former av föräldramöten.

Den dagliga kontakten 

Genom en öppen dialog mellan teamet och dig skapar vi tillsammans en trygg och positiv bild av förskolan som vi förmedlar till barnen. Varje dag har vi dialog om hur dagen för barnet har varit.

Föräldramöte

Här möts vårdnadshavare och pedagoger och för att få information om verksamheten.

Uppföljningssamtal

När barnet gått en tid på förskolan träffas pedagog och vårdnadshavare för att summera den första tiden på förskolan.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder ett samtal per år. Vid behov eller önskemål så bokar vi fler samtal. Till samtalen använder vi vår digitala plattform Mitt Pysslingen där vi samtalar om barnets utveckling med verksamhetslogg som underlag.

Årlig kundundersökning

Kundenkät skickas ut till alla vårdnadshavare i februari. Den ligger till grund för förskolans fortsatta utvecklingsarbete.

Övrigt

Varje år firar vi ljuset med en vårfest tillsammans med alla barn och vårdnadshavare på avdelningen. Andra samverkansformer kan vara vernissage och julavslutning.