×
 

Resultat i Hindens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med återresor i form av reflektioner med barnen bidragit till att öka barnens delaktighet. Vi har ett positivt resultat då även vårdnadshavarna anger att de vuxna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med att möta upp barn och vårdnadshavare på ett professionellt sätt i alla situationer, vilket märks i vårt resultat.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.