×
 

Om Hinden

Åldershomogena grupper skapar unika möjligheter

På Hinden arbetar vi med åldershomogena barngrupper och en ålder i varje grupp. Vi organiserar för att pedagogerna i största möjliga mån ska följa barnen under hela förskoletiden, från liten till stor. På så sätt bygger vi långvariga relationer till både ditt barn och till dig som vårdnadshavare. Det ger oss också en unik möjlighet att arbeta med utveckling och lärande över lång tid.

Förskolans miljöer är anpassade utifrån ålder och med tydliga skillnader för våra yngre och äldre barn. Miljöerna, både inne och ute, är utformade för att utmana och stimulera till utforskande, lek och lärande. 

Varje dag delar vi in barngrupperna i olika konstellationer, både inom och utanför avdelningen. Detta gör vi för att skapa lugn och ro i grupperna, men också för att möjliggöra möten mellan barn och pedagoger. Vi anpassar konstellationerna utifrån barnens intressen och behov, vilka kan variera under dagen. 

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande 

Hos oss står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg, lustfylld, föränderlig och utvecklande lärmiljö för våra barn. Våra pedagoger arbetar med att vara närvarande, aktivt deltagande och medforskande i barnens lek för att på så sätt vidareutveckla leken och ge barnen de utmaningar och den stimulans de behöver. Miljö och material utvecklas och förändras löpande utifrån barnens intressen och behov.

Det professionella mötet

Det professionella mötet är något vi värnar om på Hindens förskola. Vi bemöter både barn och vårdnadshavare på ett positivt sätt med nyfikenhet, öppenhet och respekt. Vi fokuserar på det positiva och förstärker allt bra som barnen gör. Vi arbetar kontinuerligt med hur vi uppträder mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat. 

Vi har fokus på uppdraget och på förskolans läroplan och det är viktigt för oss att vid det dagliga mötet berätta för dig som vårdnadshavare om ditt barns lärande eller någon specifik undervisningsaktivitet barnet deltagit i under dagen.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

"Vårt mål är att både du som vårdnadshavare och ditt barn ska känna er trygga och välkomna hos oss!"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar