×
 

Vår inriktning

Åldershomogena barngrupper

‒ utveckling och lärande över tid

Här går alla barn med jämnåriga med en ålder per barngrupp. Vi organiserar för att pedagogerna i största möjliga mån följer barnen under hela förskoletiden, från liten till stor. På så sätt skapar vi långsiktiga, trygga relationer.

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande

Vi arbetar aktivt på olika sätt för att skapa en trygg, föränderlig och utvecklande lärmiljö för våra barn.
Pedagog på förskola äter med barnen

Det professionella mötet

Vi bemöter både barn och vårdnadshavare på ett positivt sätt med nyfikenhet, öppenhet och respekt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Förskolan i Enköping med åldershomogena barngrupper

Enligt forskning är åldershomogena barngrupper i förskolan positivt för barnens utveckling och lärande då man lättare kan möta deras behov som varierar beroende på vilken ålder de är i. På Hindens förskola i Enköping arbetar vi därför med åldershomogena barngrupper och anpassar miljöer och aktiviteter efter barnens ålder. Varje dag delar vi in barnen i olika konstellationer anpassade efter barnens åldrar, behov och intressen där de får leka och lära i samspel med jämnåriga barn. 

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande

På Hindens förskola i Enköping står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Genom att skapa en trygg, lustfylld och utvecklande lärmiljö får barnen lära sig nya saker på ett sätt som är roligt och spännande för dem. Miljö såväl som material anpassas och utvecklas löpande utifrån barnens intressen och behov. Pedagogernas roll i lärandet är att vara närvarande, aktivt deltagande och medforskande i barnens lek och ge dem lagom stora utmaningar.

En trygg och öppen förskola i Enköping

Vår ambition är att vår förskola i Enköping ska vara en trygg plats där alla barn känner sig sedda och hörda. Vi vet hur viktigt det är att den miljön där man som vårdnadshavare lämnar sitt barn stora delar av dagen känns trygg. Därför lägger vi stor vikt vid relationerna mellan våra pedagoger, er som vårdnadshavare och era barn. Vi bemöter dig och ditt barn med nyfikenhet, öppenhet och respekt och finns alltid till hands för att besvara frågor och funderingar vid det dagliga mötet när du hämtar ditt barn hos oss.

Här kan du läsa mer om Hinden