×

 

Vår inriktning

Åldershomogena barngrupper

‒ utveckling och lärande över tid

Här går alla barn med jämnåriga. Pedagogerna skapar trygghet och följer barnen under hela förskoletiden, från liten till stor.

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande

Vi arbetar aktivt på olika sätt för att skapa en trygg, föränderlig och utvecklande lärmiljö för våra barn.
Pedagog på förskola äter med barnen

Det professionella mötet

Vi bemöter både barn och vårdnadshavare på ett positivt sätt med nyfikenhet, öppenhet och respekt.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen