×
 

Vår inriktning

Digitalisering

Vi ser digitalisering som ett komplement till vår utbildning som kan fördjupa barnens lärande.
Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Hedvigslunds verksamhetsidé

Vi vill skapa en lärandemiljö, där alla har möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi tar tillvara och utvecklar talanger för livets upptäcktsresa.
Barn och pedagog från Pysslingen Förskolor sitter utomhus och fikar i skogen

Närmiljö

Variationsrik närmiljö skapar möjligheter - det vi kan göra inne, kan vi även göra ute.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Barnens trygghet i fokus på Hedvigslunds förskola i Älta

  En viktig hörnsten i vår verksamhet på Hedvigslunds förskola i Älta är ett aktivt värdegrundsarbete. Våra engagerade pedagoger arbetar med att skapa optimala förutsättningar för att alla barn ska känna sig trygga och värdefulla. Vi vill även bidra till att barnen skapar ett sunt och solidariskt förhållningssätt gentemot andra människor. I vårt dagliga arbete med barnen utgår vi därför alltid från alla människors lika värde och uppmuntrar barnen till att tro på sin egen förmåga och lär dem att se olikheter som en tillgång.  

  Lärande på barnens villkor

  På Hedvigslunds förskola i Älta får alla barn utvecklas i sin takt på sina egna villkor. Vi ser barnen som inspiratörer och kunskapskällor och strävar efter att ta till vara på deras individuella talanger och intressen. Pedagogernas uppdrag i lärosituationerna är att inta en medforskande roll och utmana barnet till sin egen problemlösning.

  Spännande naturupplevelser

  Vi tycker att allt man kan göra inne kan man även göra ute och därför är utevistelse en naturlig del av den dagliga verksamheten hos oss. För att kunna erbjuda barnen spännande upplevelser ute i naturen drar vi nytta av förskolans närområde. Vi besöker regelbundet olika parker och naturområden för att barnen ska få leka, lära och röra på sig ordentligt i varierade miljöer. På vår förskola i Hedvigslund har vi även en egen innergård som är utformad för att vara rolig, säker och bjuda in till utforskande.

  Här kan du läsa mer om Hedvigslund