Välkommen till Pysslingen Förskolor Hedvigslund

- vår närmiljö, gård och innemiljö inbjuder till lek, utforskande och lärande.

Vår förskola ligger belägen i ett nybyggt område nära naturområden och parker. 

Hos oss är värdegrundsarbetet en viktig del i vår vardag. Vår vision är att skapa förutsättningar för att varje barn ska känna tillit och trygghet under sin tid på Hedvigslund. 

Växlingen mellan lek och aktivitet såsom rörelse, skogsutflykter, sång/musik, skapande, samling och temaarbete är viktiga inslag i vår verksamhet. 

Varmt välkommen till oss!

Läs mer om oss

Vår inriktning

Digitalisering

Vi ser digitalisering som ett komplement till vår utbildning som kan fördjupa barnens lärande.
Mörkhårig flicka tittar in i kameran

Hedvigslunds verksamhetsidé

Vi vill skapa en lärandemiljö, där alla har möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi tar tillvara och utvecklar talanger för livets upptäcktsresa.

Närmiljö

Variationsrik närmiljö skapar möjligheter - det vi kan göra inne, kan vi även göra ute.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Vill du veta mer om Hedvigslund?

Varmt välkommen att boka in en digital visning hos oss! Under visningen får du möjlighet att se på våra lokaler, ställa frågor och höra mer om vår verksamhet. Läs mer här.

På gång hos oss