×
 

Så arbetar vi

Lilla sidan

Våra yngsta barn går på förskolans lilla avdelning. Här inne arbetar två pedagoger med en liten grupp barn för att barnen ska få en mjuk och lugn start i förskolevärlden. 

På denna avdelning är trygghet och omsorg extra viktigt. En tydlig struktur, fasta rutiner och tydliggörande pedagogik är viktiga delar i vårt arbete. Mycket av barnens lärande sker i våra rutinsituationer, här påbörjar vi exempelvis arbetet med barnens självständighetsutveckling, vi lär oss nya begrepp och lägger grunden för samvaro med andra barn. Som pedagoger ser vi det som en viktig uppgift att hjälpa barnen att utvecklas till lekande individer.

Språkstärkande arbete med ramsor, sånger, sagor och rörelse förekommer flitigt, liksom utforskande av material och olika uttryckssätt som måleri, lerskapande och övrig ateljéverksamhet.  

Stora sidan

Våra äldre barn är fördelade på två olika avdelningar. Här arbetar vi vidare för att bygga barnens självständighet och barnen tillåts ha stort inflytande över sin verksamhet. Våra miljöer är tillgängliga, stimulerande och utformade efter barnens intressen.

Den sociala träningen är viktig. Vi arbetar mycket med att lära oss att dela med oss till andra, vänta på vår tur, lyssna på andra, utveckla empati och samarbeta med andra.

Vidare förfinar vi våra skapande tekniker och arbetar i projekt där vi upptäcker, utforskar och undersöker tillsammans utifrån olika frågeställningar som kommer upp. 

Här är pedagogerna aktivt frågande och inspirerar barnen till att söka svar på sina frågor. I allt skapande är det själva processen som är viktigast, inte resultatet. Läroplanens mål genomsyrar hela vårt arbete. 
Våra femåringar arbetar med materialen “Före Bornholmsmodellen” och “Mattegympa”.