×
 

Våra inriktningar

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Vår undervisning utgår från ett projektinriktat arbetssätt där barnens behov och intressen styr. Vi undersöker och utforskar tillsammans för att hitta nya kunskaper.
Flickor skapar på förskola

Pedagogisk dokumentation

Används som reflektionsunderlag för att ge barnen delaktighet och inflytande över utbildningen och utmana barnen i deras lärprocesser.

Så här ser det ut hos oss!

Här kan du se vår fina gård och lärmiljöer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Den lilla familjära förskolan på Bulltofta

  För oss är det viktigt att förskolan känns som en trygg, rolig och lärorik tid för barnen såväl som för deras familjer. Vi värnar därför om de viktiga relationerna mellan pedagoger, barnen och er som vårdnadshavare. När du lämnar ditt barn hos oss vill vi att du ska känna dig trygg med att barnet tas om hand av engagerade pedagoger som bemöter barngruppen med välvilja och respekt. Vi tar oss tid för barnen och arbetar aktivt för att uppmuntra och stötta deras utveckling på olika sätt.

  Trygga rutiner på vår förskola i Malmö

  En viktig hörnsten i den dagliga verksamheten på vår förskola i Malmö är trygga rutiner. När barnen lärt sig en viss rutin såsom påklädning eller matdags vid en viss tid skapas en känsla av trygghet då barnen förstår vad som händer och de vet vad de kan förvänta sig i olika situationer. Genom att tidigt etablera rutiner får barnen lära sig att varje aktivitet har sin tid och plats – någonting de kommer dra nytta av livet ut.

  En förskola på Bulltofta med projektinriktat lärande

  På Hattstugans förskola på Bulltofta arbetar vi projektinriktat. De olika projektens inriktning tar avsprång i läroplanens målområden på ett sätt som även utgår från barnens intressen och behov. De olika teman vi behandlar rör allt från språk till naturvetenskap, kommunikation, matematik och teknik. Pedagogerna finns alltid till hands och är medforskande och stöttande i barnens lek och lärande genom att vara observanta och kommunicera med barnen.

  Här kan du läsa mer om Hattstugan