×
 

Alla barn på Hagtornsgården deltar i vår trygghetsvandring

Varje barn ska kunna känna sig helt tryggt tillsammans med andra barn och vuxna i förskolan. Att skapa en trygg miljö för barnen är därför det viktigaste uppdraget för alla pedagoger inom Pysslingen Förskolor. En trygg miljö är också en förutsättning för att barn ska kunna leka och utvecklas.

På Pysslingen Förskolor använder vi trygghetsvandringen. Det är en organiserad form där alla barn får gå runt på förskolan tillsammans med sina pedagoger och kontinuerligt upptäcka platser och områden som de själva upplever som trygga och otrygga, säkra och osäkra, samtidigt som de samtalar med pedagogerna om detta. 

Barnet gör sin röst hörd

Syftet med trygghetsvandringen är att förbättra de miljöer som barn upplever som otrygga och osäkra på förskolan. Detta är ett sätt för oss att göra barnets röst hörd, vilket är en av delarna i barnkonventionen.