×
 

De äldsta barnen på Hagtornsgården deltar i skolförberedande aktiviteter

Barnets sista år i förskolan är ett annorlunda år för hela familjen. Att vara äldst på förskolan och veta att man snart ska börja förskoleklass är en speciell period i ditt barns liv. Det kan också kännas speciellt för dig som vårdnadshavare till ett blivande skolbarn. Du kanske undrar om ditt barn fått med sig vad det behöver för att klara av att börja förskoleklass.
flicka som tittar genom en rockring

För oss är det viktigt att ditt barn är rustat på bästa möjliga sätt när det lämnar förskolans värld och att övergången till förskoleklass känns trygg för både för dig och ditt barn. Alla barn ska ha ett likvärdigt sista år oavsett vilken Pysslingen-förskola de går i.

Under sista året på förskolan sker tät kontakt mellan förskolan och hemmet för att kunna samverka om de frågor och funderingar som kan uppstå hos både barn och vårdnadshavare.

Uppdrag med olika teman

Som en del av förberedelsen inför övergången till förskoleklass, får ditt barn utföra olika uppdrag under sitt sista år hos oss. Uppdragen är speciellt utformade för förskolans äldsta barn och innebär att barnet får axla ett lite större ansvar för att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

Uppdragen har tre olika teman - hållbarhet med aktiviteter som odling och att leka miljödetektiv, språkutveckling med ABC-äventyr och rörelse i Pyss & Lings idrottsklubb.

Här tränar vi på förmågor såsom att skriva, tala, återberätta, argumentera, samarbeta och lösa problem. I början av året får ditt barn träffa våra maskotar Pyss & Ling som delar ut uppdrag och tillhörande material. Under året deltar barnet i uppdragen tillsammans med sina jämnåriga kompisar och sina pedagoger. 

Avtackning och diplomutdelning

Vid vårterminens slut ser vi till att barnen som lämnar förskolan blir ordentligt firade, uppmärksammade och avtackade i samband med förskolans årliga sommarfest.

Under firandet får ditt barn ta emot ett diplom för att minnas förskoleåren. Nu är ditt barn redo för att ta nästa stora steg i sitt liv, att börja förskoleklass!

maskotarna pyss och ling håller upp en abc-bok
flera barn med pysslingen t-shirtar står på rad och håller upp padelrack i luften