×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen
Eftersom du som vårdnadshavare är den viktigaste vuxna personen i ditt/dina barns liv, ser vi samverkan med våra vårdnadshavare som en del i vårt arbete med barnen ‒ dels genom den dagliga kontakten, genom inskolningssamtal och utvecklingssamtal, men också genom olika former av föräldramöten.

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Daglig kontakt och öppen dialog

Genom att ha en öppen dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare skapar vi tillsammans en trygg och positiv bild av förskolan, vilket vi även förmedlar till barnen. Varje dag har vi dialog med dig om hur ditt barns dag har varit.

Inskolning

I samband med inskolningen bjuder vi in till samtal med dig som vårdnadshavare. Vi berättar om hur inskolningsprocessen går till och informerar om sådant som är viktigt att veta inför starten på förskolan. Vår målsättning är att både du och ditt barn ska känna er trygga och välkomna hos oss. När barnet har varit på förskolan en tid erbjuder vi dig ett samtal där vi följer upp hur den första tiden har varit.

Utvecklingssamtal

Varje termin erbjuder vi dig som vårdnadshavare utvecklingssamtal.
Utifrån verksamhetsloggar (dokumentation via Mitt Pysslingen) samtalar vi om ditt barns utveckling och lärande, individuellt och i grupp.

Föräldramöten i olika former

Ett föräldramöte kan till exempel vara ett informationsmöte, en temakväll eller en familjeaktivitet. Varje termin genomför vi olika slags föräldramöten.

Årlig kundundersökning

I januari/februari varje år skickar vi ut en enkät via e-post till alla våra vårdnadshavare. Västerås Stad skickar också ut en enkät en gång om året, även den kommer i januari/februari. Vi är tacksamma om ni svarar på dessa, då de ligger till grund för förskolans fortsatta utvecklingsarbete