×
 

Pedagog målar med barn på förskola

Om Hagaberg

Åldershomogena grupper ger unika möjligheter

På Hagaberg arbetar vi med åldershomogena barngrupper och en ålder i varje grupp. Förskolans miljöer är anpassade utifrån ålder och med tydliga skillnader för våra yngre och äldre barn. Miljöerna, både inne och ute, är utformade för att utmana och stimulera till utforskande, lek och lärande. 


Varje dag delar vi in barngrupperna i olika konstellationer, både inom och utanför avdelningen. Detta gör vi för att skapa lugn och ro i grupperna, men också för att möjliggöra möten mellan barn och pedagoger. Vi anpassar konstellationerna utifrån barnens intressen och behov, vilka kan variera under dagen. 

På Hagaberg följs i möjligaste mån barn och pedagoger åt från start tills det är dags att lämna oss och börja skolan. På så sätt bygger vi långsiktiga relationer till både ditt barn och till dig som vårdnadshavare. Det ger oss också en unik möjlighet att arbeta med utveckling och lärande över lång tid.

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande

Hos oss står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg, lustfylld, föränderlig och utvecklande lärmiljö för våra barn. Våra pedagoger arbetar med att vara närvarande, aktivt deltagande och medforskande i barnens lek för att på så sätt vidareutveckla leken och ge barnen de utmaningar och den stimulans de behöver. Miljö och material utvecklas och förändras löpande utifrån barnens intressen och behov.

Det professionella mötet

Det professionella mötet är något vi värnar om på Hagabergs förskola. Vi bemöter både barn och vårdnadshavare på ett positivt sätt med nyfikenhet, öppenhet och respekt. Vi fokuserar på det positiva och förstärker allt bra som barnen gör. Vi arbetar kontinuerligt med hur vi uppträder mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat. 

Vi har fokus på uppdraget och på förskolans läroplan och det är viktigt för oss att vid det dagliga mötet berätta för dig som vårdnadshavare om ditt barns lärande eller någon specifik undervisningsaktivitet barnet deltagit i under dagen.

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar