×
 

Vår inriktning

Åldershomogena barngrupper

Vi arbetar med en ålder i varje barngrupp. I möjligaste mån följs barn och pedagoger åt under hela förskoletiden. På så sätt skapar vi långvariga relationer, samtidigt som vi får en unik möjlighet att arbeta med utveckling över tid.

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande

Hos oss står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att skapa en trygg, lustfylld, föränderlig och utvecklande lärmiljö för våra barn.
Pedagog på förskola äter med barnen

Det professionella mötet

Vi bemöter både barn och vårdnadshavare på ett positivt sätt med nyfikenhet, öppenhet och respekt. Vi arbetar löpande med hur vi uppträder mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande i fokus 

På Hagabergs förskola på Eriksborg genomsyras den dagliga verksamheten av ett motiverande och lustfyllt lärande. Detta innebär att ditt barn genom lekfull, spännande och omsorgsfull undervisning får lära sig nya saker varje dag i varierande miljöer och med material anpassat efter barnets intressen. Våra pedagoger arbetar efter målsättningen att alltid ge barnen lagom stora utmaningar och den stimulans de behöver och deltar alltid på ett medforskande sätt i lärandet.

Förskolan på Eriksborg med homogena barngrupper 

Hos oss arbetar vi med homogena barngrupper, det vill säga med en ålder i varje barngrupp. Detta innebär att våra olika miljöer och aktiviteter är anpassade efter barngruppens ålder – något som enligt forskning har visat sig vara positivt för barnens lärande och för att möta deras individuella behov. Varje dag delar vi in barnen i olika konstellationer anpassade efter barnens behov och intressen.

Engagerade och empatiska pedagoger

När du lämnar ditt barn på Hagabergs förskola i Västerås kan du känna dig trygg med att barnet kommer att vistas i en stimulerande och rolig miljö med engagerade pedagoger. Vår personal består av professionella pedagoger som alltid bemöter ditt barn med öppenhet, nyfikenhet och respekt. Detta är ett förhållningssätt till andra människor som vi även lär barnen – hos oss vill vi nämligen visa vägen till hur man uppträder gentemot andra människor. Du som förälder kommer vid det dagliga mötet med våra pedagoger att få höra om ditt barns dag på förskolan, till exempel vilken undervisningsaktivitet barnet deltagit i.

Här kan du läsa mer om Hagaberg.