×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia

‒ vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola

Välkomnande, Olikhet, Delaktighet och Hållbarhet ‒ värdeord som genomsyrar allt vi gör och alla våra möten med familjer, barn och pedagoger.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Ett processinriktat arbetssätt på Guldkustens förskola i Östersund

På Guldkustens förskola i Östersund arbetar vi processinriktat och är följsamma i barnens utforskande och lärande. Under en reflektionsdag får barnen tillsammans med våra pedagoger formulera ett så kallat ”nyfikenhetsområde” för nästkommande läsår. Detta nyfikenhetsområde blir sedan den kärna vi utgår från när vi lär barnen nya saker. Genom att arbeta processinriktat tar vi tillvara på barnens intressen och kunskaper samtidigt som vi möjliggör en fördjupad förståelse för de olika ämnen vi berör. 

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet är viktigare än någonsin, därför präglar frågor kring hållbarhet barnens vardag hos oss på Guldkustens förskola i Östersund. Vi är övertygade om att en hållbar framtid börjar med nästa generations vuxna. Våra pedagoger arbetar därför aktivt med att tidigt väcka barnens intresse för denna typ av frågor. Vår ambition är att de ska få en förståelse för hur varje människa kan bidra till att skapa en hållbar värld. För att lära barnen om hållbarhetsfrågor på ett spännande och lustfyllt sätt tar vi tillvara på vårt läge med närhet till många härliga naturområden.

Den Reggio Emilia-inspirerade förskolan i Östersund

På Guldkustens förskola i Östersund genomsyras verksamheten av en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Reggio Emilias pedagogiska filosofi går i stora drag ut på att barnen ska ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare som ska bemötas med respekt och lyssnas på. Vår verksamhet bygger alltså på en djup respekt för barnen och en stark övertygelse om att alla barn föds kompetenta med en drivkraft att utforska världen.

Här kan du läsa mer om Guldkusten